کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. خط‌مشی‌گذاری سبک زندگی دینی در نظام سلامت مبتنی بر رعایت مسئولیت اجتماعی اسلامی

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 161-198

روح اله شاهمرادی؛ سیروس تدبیری؛ مریم مجیدی