کلیدواژه‌ها = عوامل اجتماعی- اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینه‌های ورزشی و درمانی کارکنان (مطالعه موردی: یکی از مراکز فرهنگی نظامی)

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 287-317

فرناز فخری؛ سیده شیما موسوی گرگری؛ محسن هادی طحان؛ سید حسین علوی