کلیدواژه‌ها = شاخص‌های امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرگذاری متغیرهای اجتماعی بر شاخص‌های امنیت اجتماعی (مقایسه تطبیقی بین ایران و ترکیه)

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 221-252

شهامت جعفری؛ صمد عابدینی؛ صمد رسول زاده اقدم