کلیدواژه‌ها = مدل رشد و توسعه سرمایه‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعتبار مدل رشد و توسعه سرمایه‌های اجتماعی در سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 155-179

محمد علی جوان پور؛ فرهاد امام جمعه؛ عبدالرحیم رحیمی