کلیدواژه‌ها = گفتمان‌سازی مقاومت
تعداد مقالات: 1
1. الگوی گفتمان‌سازی مقاومت از منظر قرآن

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-66

مجید سلیمانی؛ جعفر وفا