کلیدواژه‌ها = سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 1
1. احصاء مصادیق ساحت‌های شش‌گانه‌ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در قرآن کریم

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-89

فریدون یزدانی؛ فرامرز محمدی پویا؛ زهرا بیجنوند