نویسنده = مهدی محمدزاده بنی طرفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخصه‌های معنویت در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 12، شماره 25، بهار و تابستان 1401

مهدی محمدزاده بنی طرفی؛ محمدحسین زارعی رضائی؛ احمد امدادی