نویسنده = حمیده پاک ‌مهر
تعداد مقالات: 1
1. الگوسازی مفهومی گفتمان آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران در برنامه‌های درسی

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 199-224

حمیده پاک ‌مهر؛ مقصود امین‌ خندقی؛ سید جواد قندیلی؛ محمود سعیدی ‌رضوانی