نویسنده = سید حسین علوی
تعداد مقالات: 2
1. ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 23-59

سید حسین علوی؛ محسن لقمانی؛ سیدمحمد بنی‌هاشمی


2. تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینه‌های ورزشی و درمانی کارکنان (مطالعه موردی: یکی از مراکز فرهنگی نظامی)

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 287-317

فرناز فخری؛ سیده شیما موسوی گرگری؛ محسن هادی طحان؛ سید حسین علوی