نویسنده = محسن نیازی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل مطالعات رابطه‌ سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در ایران در سال‌های 1397-1385

دوره 11، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 125-153

محسن نیازی؛ سیدسعید حسینی‌زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ سحر نقی پور ایوکی