نویسنده = رشید خلف زاده
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌شناسی امنیت در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 119-159

رشید خلف زاده؛ اصغر افتخاری