نویسنده = مهناز همتی نوعدوست گیلانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نظام مند مقالات پژوهشی، پیرامون مطالعات معنویت در محیط کار

دوره 11، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 35-67

علیرضا مقدم؛ مهناز همتی نوعدوست گیلانی؛ محمد علیداد ابهری