نویسنده = مجتبی باباخانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی نظام فرهنگی مطلوب از منظر امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-61

مجتبی باباخانی؛ عبدالحمید بیات