نویسنده = ابراهیم امیریان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنگ تحمیلی استان کرمانشاه به استناد وصیت‌نامه آنها

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 197-235

ابراهیم امیریان؛ هدایت الله اعتمادزاده