نویسنده = عباس کشاورز شکری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه‌های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در خاطرات آزادگان دفاع مقدس به مثابه سرمایه اجتماعی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 139-173

افسانه کاظمی؛ زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری