نویسنده = اصغر افتخاری
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌شناسی امنیت در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 119-159

رشید خلف زاده؛ اصغر افتخاری


2. نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم‌افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-76

محمد کاظم بصیرتی؛ اصغر افتخاری؛ سید جواد امینی