نویسنده = سید جواد قندیلی
تعداد مقالات: 2
1. الگوسازی مفهومی گفتمان آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران در برنامه‌های درسی

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 199-224

حمیده پاک ‌مهر؛ مقصود امین‌ خندقی؛ سید جواد قندیلی؛ محمود سعیدی ‌رضوانی


2. بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-196

مقصود امین خندقی؛ حمیده پاک مهر؛ محمود سعیدی رضوانی؛ سید جواد قندیلی