نویسنده = مهدی بهشتی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مفروضات اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی به‌عنوان منبع قدرت نرم

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-111

مهدی بهشتی نژاد؛ حسن علی اکبری؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ حمیدرضا حاتمی