نویسنده = عطاالله رفیعی آتانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-146

محمد حسین حسینی؛ عطاالله رفیعی آتانی؛ عبدالرضا حسینی