نویسنده = محمد جواد قربی
تعداد مقالات: 2
1. برجستگی منابع قدرت نرمِ ایران مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-67

محمد جواد قربی؛ علی اکبر جعفری


2. روشهای تحقق امنیت فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 60-29

سیدصدرالدین موسوی؛ محمد جواد قربی