نویسنده = میثم لطیفی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تبیین نقطه اهرمی فرهنگی در مدیریت یادمان‌های دفاع مقدس

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-100

حمیدرضا قائدعلی؛ میثم لطیفی؛ محمد سهیل سرو