نویسنده = حمیدرضا قائدعلی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تبیین نقطه اهرمی فرهنگی در مدیریت یادمان‌های دفاع مقدس

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-100

حمیدرضا قائدعلی؛ میثم لطیفی؛ محمد سهیل سرو


2. هدف‌گذاری فرهنگی و مدل مطلوب فعالیت فرهنگی در دانشگاه

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 261-280

حمیدرضا قائدعلی؛ مهدی عاشوری؛ رضاعلی کرمی