نویسنده = محمد جواد سبحانی فر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عملکرد سازمان بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 213-260

باقر ولیان؛ محمد جواد سبحانی فر؛ بهروز شهبازی


2. بررسی تهدیدات نرم علیه ج. ا. ا. با تأکید بر تهدیدات رسانه‌ای

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-202

ابوالحسن بتولی؛ محمد جواد سبحانی فر


3. تأثیر دیپلماسی عمومی ایران در لبنان بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-76

مجید امیر عبداللهیان؛ محمد جواد سبحانی فر


4. منشور پاسداری مبتنی بر فرهنگ علوی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-1

عباسعلی سلمانی؛ اسماعیل خان احمدی؛ محمد جواد سبحانی فر؛ حسن یزدانی