نویسنده = اقباله عزیزخانی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه نقش فناوری‌های ارتباطی در ساختار هویّت اجتماعی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 253-286

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ اقباله عزیزخانی؛ مهدی نظیری


2. مطالعة سنجش تفاوت میزان دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر خلخال در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-89

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ علی باقی نصر آبادی؛ اقباله عزیزخانی؛ سمیه ملکی