نویسنده = محمدرضا مردانی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی شایستگی‌های مدیران تراز انقلاب اسلامی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیما)

دوره 11، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 95-124

محمدرضا مردانی؛ احمد میرزایی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی


2. راهبردهای لازم برای ارتقای اثربخشی و کارامدی بسیج دانشجویی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-177

سید محمد حسین زاده حجازی؛ محمدرضا مردانی