نویسنده = خدایار ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. نقش یادمان‌های شهدا در ارتقای معنویت در جامعه

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-152

محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ خدایار ابراهیمی؛ موسی نورا


2. پیامدشناسی کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن «با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری»

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 179-202

فریبرز اصلانی؛ سیف ا... رهبری؛ خدایار ابراهیمی