نویسنده = سید محمدرضا رشیدی آل هاشم
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه‌ی نقش حسینیه‌ی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی در شهر زنجان

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-86

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ علی باقی


2. سنجش میزان خلاقیت مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی بر اساس مدل تورنس (مطالعه موردی دانشگاه‌های استان همدان)

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-105

نعمت الله قاسمی؛ سید محمدرضا رشیدی آل هاشم


3. مطالعة سنجش تفاوت میزان دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر خلخال در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-89

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ علی باقی نصر آبادی؛ اقباله عزیزخانی؛ سمیه ملکی


4. نقش یادمانهای شهدا در ارتقای معنویت در جامعه

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-152

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ خدایار ابراهیمی؛ موسی نورا