سال آغاز انتشار: 1391

اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

حوزه تخصصی: علوم اجتماعی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی، مروری

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه: فارسی(چکیده انگلیسی)

نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

روش مأخذ نویسی: APA

ایمیل نشریه: cgirj@ihuo.ac.ir

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

 

 


 

نکات مهم:

1. از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.

2. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

3. اساتید و پژوهشگران جهت ارتباط با دفتر نشریه می توانند با شماره 74186361-021 تماس حاصل نمایند.

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 24، پاییز و زمستان 1400 

1. عرفی شدن و از خود بیگانگی فرهنگی در عصر جهانی

صفحه 1-48

اسماعیل ذوالفقارزاده دهنوی؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)- دانشکده علوم انسانی اسلامی

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی صفحه آرا
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان