سال آغاز انتشار: 1391

اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

حوزه تخصصی: علوم اجتماعی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی، مروری

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه: فارسی(چکیده انگلیسی)

نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

روش مأخذ نویسی: APA

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

 


 

نکات مهم:

1. از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.

2. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-189 

7. راهبردها و راهکارهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت ج.ا.ا در بعد سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی

محسن محمدی الموتی؛ محمد تقی آقائی مزرعه شاهی؛ ابراهیم حاجی پور؛ محمد شریف متولی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)- دانشکده علوم انسانی اسلامی

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی صفحه آرا کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان