سال آغاز انتشار: 1391

اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

حوزه تخصصی: علوم اجتماعی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی، مروری

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه: فارسی(چکیده انگلیسی)

نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

روش مأخذ نویسی: APA

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

 


 

نکات مهم:

1. از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.

2. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-189 

2. الگوی گفتمان‌سازی مقاومت از منظر قرآن

صفحه 31-66

مجید سلیمانی؛ جعفر وفا


5. مطالعه شیوه‌های تربیتی دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی

صفحه 153-189

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ هدایت شیخی‌زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)- دانشکده علوم انسانی اسلامی

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2717-087X
شاپا الکترونیکی
2717-0888

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان